Python-ի ներածություն

Գրամ → տոննա

Ոսկու քաշը հիմնականում չափում են գրամներով։ Սակայն երբ մեծ պետություններն ունեն շատ մեծ ոսկու պաշարներ, գրամներով այդ թիվը շատ մեծ է դառնում, իսկ մարդիկ դժվարանում են աշխատել այդպիսի մեծ թվերի հետ։ Նրանք ձեզ խնդրում են գրել ծրագիր, որը ցույց կտա պետության ոսկու պաշարները տոննաներով (1 միլիոն գրամը = 1 տոննա)։
Կան շատ ու շատ հաշվետվություններ, որոնք արվել են գրամներով։ Ձեզ խնդրում են գրել ծրագիր՝ դրանք տոննաների վերածելու և մնացորդը անտեսելու համար:
Մուտք
Ելք
999888
0
1002898
1
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue