Գրամ → տոննա

Ոսկու քաշը հիմնականում չափում են գրամներով։ Սակայն մեծ պետություններն ունեն ոսկու շատ մեծ պաշարներ, և դրանք գրամներով հաշվելու դեպքում ստացվում են շատ մեծ թվեր, իսկ մարդիկ դժվարանում են աշխատել այդպիսի մեծ թվերի հետ։ Ուստի, նրանք հաշվետվությունները սկսել են կազմել՝ գրամների փոխարեն նշելով տոննաներ (1 միլիոն գրամը = 1 տոննա)։
Բայց նախկինում բազմաթիվ հաշվետվություններ արվել են գրամներով։ Այժմ ձեզ հանձնարարված է գրել ծրագիր, որը գրամները կվերածի տոննաների և կանտեսի մնացորդը։
Մուտք
Ելք
999888
0
1002898
1
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue