Թվերի բաժանելիությունը

Տրված է միջակայք՝ [l; r]։ Ձեզնից խնդրում են տպել այդ միջակայքի յուրաքանչյուր թվի բաժանելիությունը (l և r ներառյալ): Յուրաքանչյուր թվի համար պետք է տպել + և - նշանների հաջորդականությունը:
4 թվի համար ելքը պետք է լինի ++-+, ինչը նշանակում է, որ 4-ը բաժանվում է 1-ի (առաջին +-ը), բաժանվում է նաև 2-ի (երկրորդ +-ը), չի բաժանվում 3-ի (-) և բաժանվում է 4-ի (վերջին +):
Մուտքը պարունակում է այդ միջակայքի l և r 2 թվերը (l ≤ r):
Արդյունքը պետք է պարունակի այն քանակով տողեր, որքան թվեր կան այդ միջակայքում: Յուրաքանչյուր տող պետք է սկսվի իրեն վերաբերող թվով։ Դրան պետք է հաջորդեն + և - նշանները:
Մուտք
Ելք
2 6
2 ++ 3 +-+ 4 ++-+ 5 +---+ 6 +++--+
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in