fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • elif

  Ներդրված պայմանները կարող են շատ արագ խորանալ: Դրա պատճառով կոդը կարող է դառնալ ոչ ընթեռնելի (ինչպես վատ ձեռագիրը)։ Ծրագրավորողները հաճախ խուսափում են բազմաթիվ ներդրված պայմաններից (և ընդհանրապես չափազանց շատ ներդրված կոդ ունենալուց): Python-ը տրամադրում է օգտակար գործիք elif, որն օգնում է խուսափել else և ապա if հայտարարություններից.
  if name == 'Alice':
  	print('Hey there!')
  else:
  	if name == 'Bob':
  		print('How are you doing?')
  	else:
  		if name == 'Anna':
  			print('Hello, Anna')
  		else:
  			print('Hi!')
  if name == 'Alice':
  	print('Hey there!')
  elif name == 'Bob':
  	print('How are you doing?')
  elif name == 'Anna':
  	print('Hello, Anna')
  else:
  	print('Hi!')
  Այս երկու ծրագրերը նույն բանն են անում: Նրանք տպում են անհատական ողջույնի հաղորդագրություններ և պարունակում են բազմաթիվ if/else հայտարարություններ: Օրինակներից առաջինն ունի բազմաթիվ պայմաններ, որոնք ներդրված են if/else բլոկներում, մինչդեռ երկրորդը օգտագործում է elif հայտարարությունները, որոնք նշանակում են else if:

  Առաջադրանք

  Ունենալով գնահատական, որը 0-ից մինչև 100 միջակայքում ընկած թիվ է, մենք ցանկանում ենք իմանալ, թե ինչին կհամապատասխանի այդ գնահատականը ԱՄՆ-ի տառային գնահատման համակարգում (A, B, C, D և F):
  Նշում. Մի օգտագործեք միայն if հայտարարությունները միջակայքի ստուգման համար: Մեկ այլ պայման ստուգելիս օգտագործեք elif-ը:
  Թվային գնահատական
  Տառային գնահատական
  90-100
  A
  80-89
  B
  70-79
  C
  60-69
  D
  0-59
  F
  Գրեք ծրագիր, որը կկատարի փոխարկումը:
  Մուտք
  Ելք
  81
  B
  100
  A
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue