elif

Ներդրված պայմանները կարող են շատ արագ խորանալ, ինչի հետևանքով դժվարանում է կոդն ընթերցելը (ինչպես վատ ձեռագրի դեպքում)։ Ծրագրավորողները հաճախ խուսափում են բազմաթիվ ներդրված պայմաններից (և, ընդհանրապես, չափազանց շատ ներդրված կոդ ունենալուց): Python-ը տրամադրում է օգտակար գործիք՝ elif-ը, որն օգնում է խուսափել else և ապա՝ if հայտարարություններից.
if name == 'Alice':
	print('Hey there!')
else:
	if name == 'Bob':
		print('How are you doing?')
	else:
		if name == 'Anna':
			print('Hello, Anna')
		else:
			print('Hi!')
if name == 'Alice':
	print('Hey there!')
elif name == 'Bob':
	print('How are you doing?')
elif name == 'Anna':
	print('Hello, Anna')
else:
	print('Hi!')
Այս երկու ծրագրերը նույն բանն են անում: Նրանք տպում են անհատական ողջույնի հաղորդագրություններ և պարունակում են բազմաթիվ if/else հայտարարություններ: Օրինակներից առաջինն ունի բազմաթիվ պայմաններ, որոնք ներդրված են if/else բլոկներում, մինչդեռ երկրորդն օգտագործում է elif հայտարարությունները, որոնք նշանակում են else if:

Առաջադրանք

Դուք ունեք գնահատական, որը 0-ից մինչև 100 միջակայքում ընկած թիվ է։ Պետք է պարզենք, թե ինչին կհամապատասխանի այդ գնահատականը ԱՄՆ-ի տառային գնահատման համակարգում (A, B, C, D և F):
Նշում. մի՛ օգտագործեք միայն if հայտարարությունները միջակայքի ստուգման համար: Մեկ այլ պայման ստուգելիս օգտագործեք elif-ը:
Թվային գնահատական
Տառային գնահատական
90-100
A
80-89
B
70-79
C
60-69
D
0-59
F
Գրեք ծրագիր, որը կկատարի փոխարկումը:
Մուտք
Ելք
81
B
100
A
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue