Վավերացնել domain-ը

Տրված է վեբ էջի domain, օրինակ՝ www.profound.academy , google.com կամ www.brilliant.org։ Ձեր խնդիրն է վավերացնել այն: Համոզվեք, որ domain-ն իրականում ճիշտ է գրված։ Domain-ի անվան կանոնները.
  • Այն կարող է սկսվել www-ով կամ սկզբում ոչինչ չունենալ։
  • Այն պետք է գրված լինի միայն լատինատառ (օրինակ՝ profound կամ google)։
  • Այն պետք է ավարտվի com-ով, org-ով կամ academy-ով։
Մուտքը պարունակում է մեկ տող՝ domain-ը:
Ծրագիրը պետք է տպի Valid, եթե domain-ը վավեր է, և Invalid, եթե այն վավեր չէ:
Մուտք
Ելք
profound.academy
Valid
google.co
Invalid
w.google.com
Invalid
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue