Բազմատող ցուցակներ

Ցուցակի հայտարարությունը կարող է պարունակել մի քանի տող.
months = ['January', 'February',
'March', 'April', 'May',
'June', 'July', 'August',
'September', 'October', 'November',
'December']
months = [
	'January', 
	'February',
	'March', 
	'April', 
	'May',
	'June', 
	'July', 
	'August',
	'September', 
	'October', 
	'November',
	'December',
]
Այս ցուցակների երկու հայտարարություններն էլ ճիշտ են: Պարտադիր չէ, որ բոլոր տարրերը լինեն նույն տողում: Եթե կան բացվող և փակվող փակագծեր [], ստորակետերով բաժանված ամեն ինչ համարվում է ցուցակի մաս։ Հայտարարությունը կարող է նույնիսկ ունենալ որոշ դատարկ տողեր կամ մեկնաբանություններ, որոնք կանտեսվեն:
 
Կրկնենք, որ ցուցակի յուրաքանչյուր տարր կարելի է դիտարկել որպես սովորական փոփոխական, ինչպես ներկայացված է աջ կողմում: Սա ստեղծում է 2 տարրից բաղկացած ցուցակ, ընդ որում՝ տարրերի արժեքները վերցվում են մուտքային տվյալներից:
l = [
	int(input()),
	int(input()),
]
 

Առաջադրանք

Ստեղծեք 8 թվերից բաղկացած ցուցակ։ Թվերի արժեքները վերցնում ենք մուտքագրված տվյալներից: Բազմապատկեք այդ արժեքները 2-ով և ելքում տպեք ցուցակը:
Մուտք
Ելք
0 4 1 3 9 -2 4 -5
[0, 8, 2, 6, 18, -4, 8, -10]
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue