Ռուլետկա

Մենք ցանկանում ենք պարզել, թե ռուլետկայի անիվի վրա կոնկրետ թիվն ինչ գույնի է: Թվերն իրենց գույները ստացել են հետևյալ օրինաչափությամբ.
  • 0՝ Կանաչ
  • 1 - 10՝ կենտերը կարմիր են, զույգերը՝ սև
  • 11 - 18՝ զույգերը կարմիր են, կենտերը՝ սև
  • 19 - 28՝ կենտերը կարմիր են, զույգերը՝ սև
  • 29 - 36՝ զույգերը կարմիր են, կենտերը՝ սև
 
notion image
Մուտքում տրված է մեկ թիվ: Ծրագիրը պետք է տպի red, եթե ռուլետկայում նշված թվի գույնը կարմիր է, black, եթե գույնը սև է, կամ green, եթե գույնը կանաչ է:
Մուտք
Ելք
0
green
7
red
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue