Եկամուտ և ծախսեր

Դուք որոշել եք հետևել այս ամսվա ձեր ծախսերին և եկամուտներին: Գրանցել եք բոլոր ծախսերը expenses.txt ֆայլում (յուրաքանչյուրը` առանձին տողում) և միաժամանակ հետևում եք եկամուտներին income.txt ֆայլում՝ կիրառելով նույն ձևաչափը:
Այժմ ցանկանում եք պարզել՝ արդյոք ծախսել եք ավելին, քան վաստակել եք, թե մնացել եք ձեր ունեցած բյուջեի սահմաններում:
Ծրագիրը պետք է տպի Great, you've stayed within the limits!, եթե ծախսերը չեն գերազանցում եկամուտները, և We need to cut the spending the next month հակառակ դեպքում։
expenses.txt
income.txt
Ելք
200 300
100 400 500
Great, you've stayed within the limits!
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue