Ուղղանկյան մակերեսը

Ուղղանկյունն ունի h բարձրություն (height) և w լայնություն (width). Ձեր առաջադրանքն է հաշվել ուղղանկյան մակերեսը։
notion image
Մուտքի առաջին երկու տողերը պարունակում են h և w թվերը։
Ծրագիրը ելքում պետք է տպի մեկ թիվ՝ ուղղանկյան մակերեսը։
Մուտք
Ելք
2 5
10
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in