Թվանշանների գումար

Տրված է թվերի ցանկ, և ձեր խնդիրն է գրել ծրագիր, որը հաշվարկում է ցուցակի յուրաքանչյուր թվի թվանշանների գումարը, այնուհետև տպում է բոլոր թվանշանների ընդհանուր գումարը:
Մուտքի առաջին տողում նշված է ամբողջ թիվ՝ n: Հաջորդ n տողերը պարունակում են դրական ամբողջ թվեր։ Տպեք բոլոր մուտքագրված թվերի թվանշանների գումարը:
Մուտք
Ելք
3 123 234 345
27
4 42 53 420 36
29
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue