Ֆայլերի միավորում

Տրված է երկու ֆայլ՝
  1. names.txt, որը պարունակում է հաճախորդների անունները,
  1. surnames.txt, որը պարունակում է այդ մարդկանց ազգանունները՝ նույն հերթականությամբ։
Ձեզ խնդրում են միավորել այդ ֆայլերը և ստեղծել նորը՝ fullnames.txt անունով, որը կպարունակի անուններն ու ազգանունները՝ բաժանված բացատով: Հայտնի է, որ names.txt և surnames.txt ֆայլերը պարունակում են նույն թվով տողեր:
names.txt
surnames.txt
fullnames.txt
Arthur Anna
Brown Black
Arthur Brown Anna Black
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue