Python-ի ներածություն

Վճարում խանութում

Մթերքներ գնելիս դուք սիրում եք, երբ վճարում եք հնարավորինս քիչ մետաղադրամներով: Դուք ունեք մի քանի 50, մի քանի 20, մի քանի 10, 5 և 1:
Տրված է ձեր ամբողջ գնման գումարը t-ն։ Քանի՞ մետաղադրամ պետք է վճարեք մթերքների համար (երաշխավորված է, որ դրա համար բավականաչափ գումար ունեք):
Մուտք
Ելք
51
2
111
4
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue