Python-ի ներածություն

Ուսումնական էլեկտրոնային հասցեներ

Համալսարանի աշխատակազմը ուզում է հասկանալ թե ովքեր են գրանցված իրենց կայքում։ Շատ հավանական է որ մարդիկ լինեն ովքեր նույնիսկ ուսանող չեն։ Դա ստուգելու համար նրանք խնդրում են Ձեզ գրել ծրագիր որը կստուգի արդյոք էլեկտրոնային հասցեները վավեր են և պարունակում են .edu -ով։
 
Էլեկտրոնային հասցեն վավեր է եթե՝
  • Այն պարունակում է @ սիմվոլը
  • Պարունակում է .edu-ով
  • 4 նիշից երկար է և 30 նիշից կարճ
 
Մուտքը պարունակում է մեկ տող՝ էլեկտրոնային հասցեն։ Ելքը պետք է տպի Valid (վավեր) եթե էլեկտրոնային հասցեն պատկանում է վավեր գրանցված ուսանողի և Invalid (անվավեր) հակառակ դեպքում
Մուտք՝
Ելք
anna@mit.edu.com
Valid
bob.is.here@gmail.com
Invalid
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue