Ուսումնական էլեկտրոնային հասցեներ

Համալսարանի աշխատակազմը ցանկանում է հասկանալ, թե ովքեր են գրանցված իրենց կայքում։ Շատ հավանական է, որ գրանցվածների շարքում լինեն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ ուսանող չեն։ Դա ստուգելու համար նրանք խնդրում են ձեզ գրել ծրագիր, որը կստուգի՝ արդյոք էլեկտրոնային հասցեները վավեր են և արդյոք պարունակում են .edu ձևանունը։
 
Էլեկտրոնային հասցեն վավեր է եթե՝
  • Պարունակում է @ սիմվոլը
  • Ունի .edu ընդլայնում
  • 4 նիշից երկար է և 30 նիշից կարճ
 
Մուտքը պարունակում է մեկ տող՝ էլեկտրոնային հասցեն։ Ելքը պետք է տպի Valid (վավեր), եթե էլեկտրոնային հասցեն պատկանում է գրանցված ուսանողի, իսկ հակառակ դեպքում պետք է տպի Invalid։
Մուտք՝
Ելք
anna@mit.edu.com
Valid
bob.is.here@gmail.com
Invalid
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue