Արդյո՞ք դա 2-ի աստիճան է

Տրված է n բնական թիվը։ Ձեր խնդիրն է պարզել՝ արդյոք այն 2-ի աստիճան է, թե ոչ:
Եթե դա 2-ի աստիճան է, ծրագիրը պետք է տպի Yes, իսկ հակառակ դեպքում՝ No:
Մուտք
Ելք
1
Yes
8
Yes
15
No
 
 
Հուշում
Դուք կարող եք ունենալ փոփոխական powerof2 = True և համապատասխանաբար թարմացնել այն։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue