Արդյո՞ք նավակները հարվածում են միմյանց

Շախմատում նավակները կարողանում են շարժվել հորիզոնական կամ ուղղահայաց ուղղությամբ։ Մի քայլով նրանք կարող են հասնել ցանկացած այլ կետ՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հանդիպում են խոչընդոտի կամ շախմատի տախտակի վերջին: Եթե նրանց ճանապարհին կա մեկ այլ խաղաքար, ապա նավակը հարվածում է նրան:
Տախտակի վրա ունենք 2 նավակ և ցանկանում ենք իմանալ՝ արդյոք նրանք իրար հարվածում են, թե ոչ: Տրված է առաջին նավակիx1 և y1 կոորդինատները, ինչպես նաև երկրորդ նավակիx2 և y2 կոորդինատները։ Տպեք Yes, եթե նրանք հարվածում են իրար, իսկ հակառակ դեպքում տպեք No։
Input
Output
1 2 5 2
Yes
 
notion image
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in