37800-ի բաժանարարները

37800-ը կարելի է ներկայացնել մի քանի պարզ թվերի արտադրյալի տեսքով: Այդ պարզ թվերը բարձրացված են 3, 2 և 1 աստիճանների: 2-ը բարձրացվել է 3 աստիճանի, 3-ը բարձրացվել է 3-ի, 5-ը բարձրացվել է 2-ի և վերջապես 7-ը բարձրացվել է 1 աստիճանի։
Դուք ունեք այդ թվերը խմբավորված.
power3 = [2, 3]
power2 = [5]
power1 = [7]
Ձեր խնդիրն է ստանալ վերը ներկայացված բազմապատկման ընդլայնված տարբերակը (3-րդ տող)՝ առանց փակագծերի, և տպել զանգվածը։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue