Թվերի աստիճաններ

Գրեք ֆունկցիա՝ var_pow անունով, որը ստանա մի քանի թիվ՝ որպես արգումենտ, և մեկ keyword արգումենտ՝ power անունով։ Ֆունկցիան պետք է իրեն փոխանցված բոլոր թվերը բարձրացնի power աստիճան և վերադարձնի ստացվածի գումարը։
Ահա ֆունկցիայի աշխատանքի մի քանի օրինակ․
def var_pow():
	...

print(var_pow(2, 3, 4, power=0)  # 3
print(var_pow(2, power=3)        # 8
print(var_pow(1, 7, 2, power=2)  # 54
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue