🟢 Վարժություն 1

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է ջերմաստիճանը ցելսիուս ֆորմատով և էկրանին տպում համատասխան ֆարենհեյտ արժեքը։
double տիպը, ինչպես և float տիպը, օգտագործվում է սահող կետով թվերի պահելու համար։
#include <iostream>
int main() {
   double celsius;
   std::cin>>celsius;
   // your code here
}

Հուշում

Փորձեք ինքնուրույն փնտրել համացանցում ցելսիուս-ֆարենհեյտ ձևափոխման բանաձևը։
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue