🟢 Վարժություն 9

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է 4 նիշանոց ամբողջ տիպի թիվ և էկրանին տպում է այդ թվի վերջին երկու թվանշանները, յուրաքանչյուրը նոր տողում։
Օրինակ`
#include <iostream>
 
int main() {
  int input;
  std::cin >> input;
   
}
 

Հուշում 1

Ի՞նչ արժեք կունենա x փոփոխականը։
int x = input % 10; 

🚩 Հուշում 2

Ի՞նչ արժեք կունենա x փոփոխականը։
int x = input % 100; 
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue