🟢 Վարժություն 8

Գրել ծրագիր, որն էկրանին տպում է N-ից միջև 0 միջակայքում ընկած զույգ թվերը՝ անջատված բացատով։ N-ը դրական ամբողջ թիվ է, որը ներմուծվում է օգտագործողի կողմից։
#include <iostream>
int main() {
	int N;
  std::cin >> N;
  //Put your code here
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue