🟢 Վարժություն 6

Փորձեք առանց ծրագիրը աշխատեցնելու պատասխանել, թե ինչ կտպվի էկրանին։


#include <iostream>
int main() {
  char z = 'z';
  char a = 'a';
  std::cout << (z > a); 
}
 
To check your solution you need to sign in