🟢 Վարժություն 6

Գրել ծրագիր, որն էկրանին տպում է 1-ից N թվերը անջատված բացատով, N-ը բնական թիվ է, որը ներմուծվում է օգտագործողի կողմից։
Օրինակ՝
Մուտք → N=5, Ելք → 1 2 3 4 5
#include <iostream>
int main() {
	int N;
 std::cin >> N;
 //Put your code here
}
 

🚩 Դժվարանում եմ լուծել խնդիրը և ինձ հարկավոր է օգնություն

Հայտարարենք i անունով փոփոխական, որի սկզբնական արժեքը հավասար է 1:
Ցիկլի ամեն իտեռացիային էկրանին տպենք i-ի արժեքը և ավելացնենք այն 1-ով։ Ցիկլը անհրաժեշտ է կրկնել այնքան, քանի դեռ i≤N։
#include <iostream>
int main() {
  int N;
  std::cin >> N;
  int i = 1;
  while (i <= N) {
   std::cout << i;
   i++;
  }
}

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue