🟢 Վարժություն 5

Սահմանե՛ք Student անունով ստրուկտուրա, որը ունի հետևյալ դաշտերը՝
  • std::string տիպի name
  • std::string տիպի id
  • double[5] տիպի grades
Գրե՛ք ծրագիր, որը ֆայլից կարդում է ուսանողների տվյալները և տեղադրում է Student տիպի զանգվածում։ Ծրագիրը պետք է էկրանին տիպի յուրաքանչյուր ուսանողի միջին գնահատականը հետևյալ ֆորմատով՝ Name: AvarageGrade
Մուտքային ֆայլի ամեն տողը պարունակում է մեկ ուսանողի տվյալ։ Տողի առաջին երկու սյունը պարունակում են ուսանողի անուն, ազգանունը։ Երրորդ սյունը՝ ուսանողի id-ն, իսկ մնացած 5 սյուները՝ գնահատականներ։
 
notion image
 
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue