🟢 Վարժություն 3

Գրել ծրագիրը, որը մուտքում ստանում է 4 սահող կետով թվեր և էկրանին տպում է այդ թվերի միջին թվաբանական արժեքը։
#include <iostream>
int main() {
  double a, b, c, d;
  std::cin >> a >> b >> c >> d;
  // your code here
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in