🟡 Վարժություն 27

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է N և M բնական թվերը և էկրանի տպում է N*M հատ “#” սիմվոլից բաղկացած մատրից։ N, M փոփոխականների արժեքները սահմանափակել 10-ով։
Օրինակ, եթե N=3, M=2 էկրանին հարկավոր է տպել հետևյալ պատկերը
##
##
##
Եթե N=4, M=4 կունենաք հետևյալ պատկերը
####
####
####
####
#include <iostream>
int main() {
  //Put your code here
}

Հուշում 1

Այս խնդիրը լուծելու համար հարկավոր է օգտագործել ներդրված ցիկլ։
  1. Նախ փորձե՛ք տպել մեկ տող (M հատ # սիմվոլ)
  1. Այնուհետև կրկնեք առաջին գործուղությունը N անգամ

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue