🟢 Վարժություն 24

Գրել ծրագիր, որը թույլ է տալիս օգտագործողին ներմուծել ամբողջ տիպի թվեր այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ներմուծվել բացասական թիվ։ Էկրանին տպել ներմուծված կենտ թվերի քանակը։ Օգտագործել do-while ցիկլի օպերատորը։
#include <iostream>
int main() {
  //Put your code here
  do {
    //Put your code here
  } while (/*Put your code here*/);
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue