🟡 Վարժություն 21

Շատերդ կհամաձայնվեք, որ օրինակ, 1,345,673 թիվը ավելի հեշտ է կարդալ քան 1345673։
Գրեք ծրագիր, որը մուտքում ստանում է թիվ և էկրանին տպում է այդ թիվը գեղեցիկ ֆորմատավորմամբ՝ տեղադրելով , ամեն 3 թվանշանից հետո։
 
Մուտք → 4։ Ելք → 4
Մուտք -> 13։ Ելք -> 13
Մուտք → 125։ Ելք → 125
Մուտք -> 1125։ Ելք -> 1,125
Մուտք -> 12125։ Ելք -> 12,125
Մուտք -> 124125։ Ելք -> 124,125
Մուտք -> 6124125։ Ելք -> 6,124,125
 
#include <iostream>
int main() {
  long input;
  std::cout << "Insert number: ";
  std::cin >> input;
  std::cout << input << std::endl;
  // put your code here
}
 
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue