🟢 Վարժություն 20

Փորձե՛ք առանց ծրագիրը աշխատացնելու պատասխանել, թե ի՞նչ կտպի ծրագիրը։
#include <iostream>
int main() {
   int N = 5;
   for (int i = 0; i < N; i++) {
      std::cout << i << " ";
   }
}
 
To check your solution you need to sign in