🟡 Վարժություն 17

Արտածել [0, 500] միջակայքի բոլոր սիմետրիկ թվերը անջատված բացատով։
#include <iostream>
int main() {
  //Put your code here
}

Հուշում 1

Խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել ներդված ցիկլեր։

🚩 Հուշում 2

int i = 0;
while (i <= 500) {
   // Ստուգել, արդյոք i-ին սիմետրիկ թիվ է։ Եթե այո, տպել էկրանին։
   // Ավելացնել i-ի արժեքը 1-ով։
}

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue