🟢 Վարժություն 16

Նորից վերադառնանք նախորդ վարժությանը։
Ձևափոխեք ձեր լուծումը այնպես, որ ոչ վավեր մուտքային տվյալների դեպքում ծրագիրը էկրանին տպի “invalid input” արտահայտությունը։
Փորձե՛ք ինքնուրույն մտածել, թե որ տվյալներն են համարվում վավեր, իսկ որոնք՝ ոչ։
#include <iostream>

int main() {
  double unit_price;
  double expense; 
  std::cin>>unit_price>>expense;
  // Put your code here
}
 
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue