🟢 Վարժություն 11

Գրել ծրագիր, որն էկրանին կտպի մուտքագրված տողի երկարությունը։
 

#include <iostream>
int main() {
  const int MAX_SIZE = 256;
  char input[MAX_SIZE]; // ALWAYS RESERVE ONE BYTE FOR THE END OF THE LINE (\0)
  std::cin.getline(input, MAX_SIZE);
  //put your code here
}

Հուշում

Խնդիրը հնարավոր է լուծել մի քանի տարբերակներով։ Օրինակ, կարելի է օգտագործել այն փաստը, որ մուտքագրված տողը վերջանում է “\0” հատուկ սիմվոլով։
Կարող եք նաև օգտվել գրադարանային ֆունկցիաներից։ Փորձեք ինքնուրույն գտնել համացանցում։
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue