🟢 Վարժություն 10

Գրել ծրագիր, որն էկրանին տպում է տրված ոչ բացասական ամբողջ թվի թվանշանները հակառակ կարգով և անջատված բացատով։
Օրինակներ՝
Մուտք - 123։ Ելք - 3 2 1
Մուտք - 1000։ Ելք - 0 0 0 1


#include <iostream>
int main() {
	int n;
 std::cin >> n;
 //Put your code here
}

Հուշում 1

Աշխատեցրե՛ք այս ծրագիրը և ուսումնասիրեք արդյունքը։
#include <iostream>
int main() {
	int n;
 std::cin >> n;
 while(n != 0) {
  n = n / 10;
  std::cout << n; 
 }
}

Հուշում 2

Ի՞նչ է պետք գրել ?-ի փոխարեն, որպեսզի կատարվի խնդրի պահանջը։
#include <iostream>
int main() {
	int n;
 std::cin >> n;
 /* Մշակել n == 0 դեպքը */
 while(n != 0) {
  int digit = / * ? */;
  std::cout << digit << " ";
  n = n / 10;
 }
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue