🟠 ⏭ Կրկնակի աշտարակ

 
Մարիոն շատ հաճախ նաև ստիպված էր լինում բարձրանալ և իջնել կրկնակի (կից) աշտարակներ։
notion image
 
Եկե՛ք ձևափոխենք նախորդ խնդրի լուծումը այնպես, որ այն տպի կից աշտարակներ։
Այսպիսով, եթե օգտագործողը ներմուծել է 4, ծրագիրը էկրանին կտպի հետևյալ պատկերը՝
notion image
Եթե օգտագործողը ներմուծի 2, կունենանք այսպիսի պատկեր՝
notion image
Եթե օգտագործողը ներմուծի 1, կունենանք այսպիսի պատկեր՝
notion image
Ինչպես և նախորդ խնդրում, եթե օգտագործողը ներմուծի ոչ վալիդ արժեք (թիվ, որը չի պատկանում [0, 8] միջակայքին), ապա ծրագիրը պետք է նորից խնդրի օգտագործողին ներմուծել թիվ, այնքան ժամանակ քանի դեռ օգտագործողը չի ներմուծել վալիդ արժեք։
notion image
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue