🟢 Վարժություն 9

Գրել ծրագիր, որն էկրանին կտպի տրված թվի հարևան երկու թվերը զանգվածում` անջատված բացատով։
Եթե զանգվածը չի պարունակում տրված թիվը, էկրանին հարկավոր է տպել -1։
Եթե հարևաններից որևէ մեկը գոյություն չունի, հարկավոր է նրա փոխարեն տպել -1։
Եթե թիվը կրկնվում է զանգվածում, ապա հարկավոր է տպել առաջին հանդիպած էլեմենտի հարևանները։
Օրինակներ՝
Մուտք - [1 2 3 4 5], 2: Ելք - 1 3
Մուտք - [1 2 3 3 4], 3։ Ելք - 2 3
Մուտք - [1 2 3 4 5], 5: Ելք - 4 -1
#include <iostream>
void printNeighbors(int arr[], const int N, int number) {
 // put your code here to print neighbors of the "number"
}
int main() {
 const int N = 5;
 int arr[N] = {};
 int number;
 std::cout << "Input " << N << " size array: ";
 for (int i = 0; i < N; i++) {
   std::cin >> arr[i]; 
 }
 for (int i = 0; i < N; i++) {
   std::cout << arr[i] << " ";
 }
 std::cout << std::endl;
 std::cout << "Insert number: ";
 std::cin >> number;
 std::cout << number << std::endl;
 // Call printNeighbors function here
 
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue