🟡 Եզրագծի՛ր նկարը

🤖
Այս խնդրում, հարկավոր է գրել ծրագիր, որը կեզրագծի նկարը սև գույնով։
Ծրագիրը որպես մուտք ստանում է bmp ֆորմատով ֆայլ և եզրագծի հաստությունը պիկսելներով (ամբողջ տիպի դրական թիվ) և նկարի չորս կողմերին ավելացնում է սև գույնի սահմանագիծ։
 
./border 32 input.bmp out.bmp
Սկզբնական նկար
Սկզբնական նկար
32 պիկսել հաստությամբ սև գույնի եզրագիծ
32 պիկսել հաստությամբ սև գույնի եզրագիծ
./border 10 input.bmp out.bmp
Սկզբնական նկար
Սկզբնական նկար
10 պիկսել հաստությամբ սև գույնի եզրագիծ
10 պիկսել հաստությամբ սև գույնի եզրագիծ
 
./border 100 input.bmp out.bmp
Սկզբնական նկար
Սկզբնական նկար
 
100 պիկսել հաստությամբ սև գույնի եզրագիծ
100 պիկսել հաստությամբ սև գույնի եզրագիծ
Ձեր խնդիրը փոքր-ինչ թեթևացնելու համար մենք արդեն իսկ գրել ենք ծրագրի մի հատվածը։ Այն կարող եք գտնել սեղմելով` “projects” կոճակի վրա։ Ինչպես նաև, կարող եք ներբեռնել ծրագրի կոդը։
⚠️
Տվյալ պահին տեխնիկական պատճառներով այս խնդրի ավոտմատ թեստավորումը անհասանելի է։ Ծրագիրը լոկալ թեստավորելու համար կարող եք օգտվել հետևյալ bmp ֆայլերից։
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue