🟢 Վարժություն 13

Գրել ծրագիր, որն էկրանին տպում է yes, եթե մուտքագրված բնական թիվը սիմետրիկ է, հակառակ դեպքում ՝ no։ Սիմետրիկ են այն թվերը, որոնք և՛ ձախից աջ, և՛ աջից ձախ կարդալիս ստացվում է նույն թիվը։ Օրինակ՝ 11, 33, 99, 202, 5115։
 


#include <iostream>
int main() {
	int n;
  std::cin >> n;
  //Put your code here
}

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue