📽 Բազմաչափ զանգվածներ

Բազմաչափ զանգվածները և հատկապես երկչափ զանգվածները ունեն շատ լայն կիրառում ծրագրավորման մեջ։ Հատկապես երկչափ զանգվածները օգտագործվում են գրեթե ամենուրեք՝ գրաֆիկական ինտերֆեյսներ, պատկերների, վիդեոների մշակում, քարտեզագրության, տվայլների բազաներ ծրագրերում և այլն։
 
Video preview
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue