🟡 Վարժություն 18

Արտածել տրված n թիվը չգերազանցող բոլոր այն բնական թվերը, որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են իրենց թվանշանների գումարի վրա:
#include <iostream>
int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  //Put your code here
}

Հուշում 1

Խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել ներդված ցիկլ։

🚩 Հուշում 2

int i = 1;
while (i <= n) {
   // Հաշվել i թվի թվանշանների գումարը
   // Եթե i-ին բաժանվում է ստացված գումարի վրա, էկրանին տպել i-ին
   // Ավելացնել i-ի արժեքը 1-ով։
}

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue