🟢 Վարժություն 6

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է չորս ամբողջ տիպի  թվեր (a, b, c, d) և առաջին տողում տպում է
notion image
արտահայտության արժեքը, իսկ երկրորդ տողում տպում է հետևյալ արտահայտության արժեքը։
notion image

#include <iostream>
int main() {
  int a, b, c, d;
  std::cin >> a >> b >> c >>d;
   
}
 
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in