🟠 Կոլաժ

🤖
Այս խնդրում մենք կգրենք ծրագիր, որը կմիավորի մուտքային մի քանի նկարները կոլաժում։
 
Խնդրի պարզության համար կսահմանափակենք մուտքայի նկարների քանակը 8-ով։ Քիչ թե շատ «գեղեցիկ» կոլաժ ստանալու համար, նաև պարտադրենք, որպեսզի օգտագործողը տրամադրի զույգ թվով մուտքային նկարներ։
./collage tower.bmp courtyard.bmp stadium.bmp

You should provide even number of input images
Նկարները հարկավոր է միավորել զույգ-զույգ, ձախից աջ, վերևից ներքև հերթականությամբ։
./collage tower.bmp courtyard.bmp stadium.bmp yard.bmp
notion image
 
Նաև պետք է հաշվի առնել, որ նկարների չափերը կարող են տարբերվել։
  1. Ստացված վերջնական նկարի լայնությունը հավասար է «ամենալայն տողի» լայնությանը։
    1. Ներքևի օրինակում օգտագործողը տրամադրել է 4 մուտքային նկար։ car.bmp նկարի լայնությունը 810 պիկսել է, իսկ մնացած երեք նկարների լայնությունը 600 պիկսել։ Արդյունքում ստացված նկարի լայնությունը կլինի max(600+600, 600+810) = 1410 պիկսել։
  1. Նկարների զույգը կողք կողքի միավորելուց հետո, դրանց գումարային լայնությունը կարող է ավելի փոքր լինել, քան վերջնական նկարի լայնությունը։ Այդ դեպքում, «պակասող» մասը հարկավոր է տեղադրել նկարների միջև և «ներկել» այն սպիտակ գույնով։
    1. Ներքևի օրինակում, առաջին «տողի» երկու նկարների լայնությունների գումարը հավասար է 600+600 = 1200 պիկսել։ Այդ իսկ պատճառով, կոլաժը ստեղծելիս նկարների միջև տեղադրվել է 1410 - 1200 = 210 պիկսել հաստությամբ սպիտակ գիծ։
  1. Եթե կողք կողքի գտնվող նկարների բարձրությունը տարբեր է, ապա պետք է փոքր նկարի «բացակա» մասը «ներկել» սպիտակ գույնով։
    1. Ներքևի օրինակում, stadium.bmp նկարի բարձրությունը հավասար է 400 պիկսել, իսկ car.bmp նկարի բարձրությունը 450 պիկսել։ Այդ իսկ պատճառով վերջնական կոլաժում stadium.bmp նկարի ներքևում ավելացվել է 50 պիկսել հաստությամբ սպիտակ գույնի գիծ։
./collage tower.bmp courtyard.bmp stadium.bmp car.bmp
notion image
 
Օրինակներ՝
./collage tower.bmp car.bmp car.bmp car.bmp
notion image
 
./collage tower.bmp car.bmp car.bmp car.bmp stadium.bmp courtyard.bmp
notion image
 
⚠️
Տվյալ պահին տեխնիկական պատճառներով այս խնդրի ավոտմատ թեստավորումը անհասանելի է։ Ծրագիրը լոկալ թեստավորելու համար կարող եք օգնվել հետևյալ bmp ֆայլերից։։

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue