🟢 Վարժություն 7

Գրել ծրագիր, որը մուտքագրված 5 չափանի զանգվածի էլեմենտները տպում է էկրանին ձևավոր փակագծերի մեջ՝ անջատված ստորակետով և բացատով։
Օրինակներ՝
Մուտք - [1, 2, 3, 4, 5] ։ Ելք - {1, 2, 3, 4, 5}
Մուտք - [-1, -2, -3, -4, -5]։ Ելք - {-1, -2, -3, -4, -5}
 
#include <iostream>
int main() {
	const int n = 5;
  int arr[n] = {};
  // put your code to insert array
  // put your code to print array
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue