🟢 Վարժություն 7

Գրել ծրագիր, որը կհաշվի և էկրանին կտպի ամսական էլ. Էներգիայի վարձը։
Ծրագիրը մուտքում ստանում է 3 թիվ`
Էլ. Էներգիայի ծախսը ամսվա սկզբին (ամբողջ թիվ)
Էլ. Էներգիայի ծախսը ամսվա վերջին (ամբողջ թիվ)
Մեկ կիլովատ էներգիայի գինը (սահող կետով թիվ)։
#include <iostream>
int main() {
   double expenseBegin;
   std::cin >> expenseBegin;
   double expenseEnd;
   std::cin >> expenseEnd;
   double price;
   std::cin >> price;
   // your code here
   
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue