🟢 Վարժություն 26

Գրել ծրագիր, որն էկրանին տպում է տրված դրական ամբողջ թվի վերջին թվանշանից սկսած ամեն երկրորդ թվանշանը, առանձնացված բացատով։
Օրինակ, մուտք՝ 40030014 Ելք՝ 4 0 3 0
 
#include <iostream>
int main() {
  //Put your code here
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue