Քուռկիկ Ջալալի

Քուռկիկ Ջալալին բացի իր հայտնի կարողություններից նաև կարողանում է խնդիրներ լուծել։ Նրա սիրած կայքը CodeHorsesն է։ CodeHorsesի մրցույթներում լինում է 8 խնդիր։ Քուռկիկը որոշեց հաշվել այն մրցույթների քանակը որոնցում նա լուծել է 1 խնդիր, 2 խնդիր, ․․․, 8 խնդիր։ Պարզվեց i խնդիր նա լուծել է  մրցույթում։ Հետո նա գրեց այդ տվյալները մի թղթի վրա հետևյալ ձևով , ընդ որում ոչ մի բացատանիշ չօգտագործեց և բոլոր ները գրեց առանց սկզբի 0-ների, եթե  ապա այդ քանակը բաց թողեց: Մի օր Քուռկիկին պետք եկան այդ տվյալները և նա գտավ այդ թուղթը, բայց շուտով պարզվեց, որ այդ տվյալները կարելի է մեկնաբանել տարբեր ձևերով։ Օգնեք նրան գտնել տարբերակների քանակը mod :

Մուտքային տվյալներ

Տրված է մինչև N թիվը, որը գրված էր թղթի վրա։

Ելքային տվյալներ

Արտածեք մեկ թիվ՝ տարբերակների քանակը mod ։

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) Օրինակները,
  • Ենթախնդիր 1 (17 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 2 (39 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 3 (44 միավոր) :

Օրինակ

Մուտք
Ելք
213458
5

Բացատրություն

Այս թիվը կարելի է մեկնաբանել որպես
  • 21345 հատ 8
  • 213 հատ 4 և 5 հատ 8
  • 2 հատ 1, 3 հատ 4 և 5 հատ 8
  • 2 հատ 1 և 345 հատ 8
  • 21 հատ 3 և 45 հատ 8
 
Աղբյուրը՝ Հանրապետական 2022
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue