Armenian Olympiads

Այստեղ դուք կարող եք ոչ միայն ծանոթանալ Հայաստանում անցկացված տարբեր օլիմպիադաների խնդիրների հետ, այլև հնարավորություն ունեք լուծել այդ խնդիրները և ձեր լուծումներն ուղարկել թեստավորման։
Չի բացառվում, որ կտեղադրենք նաև այլ մրցույթներից հետաքրքիր խնդիրներ հայերեն թարգմանությամբ։ Ձեր հարցերը և առաջարկությունները կարող եք ուղարկել andreas_arm@yahoo.com կամ andreas@ysu.am հասցեներով։