Օստապ Բենդերի շախմատ խաղալը

Օստապ Բենդերը միաժամանկայա խաղի սեանս է տալիս։ Նրա վիճակը վատ է, մեկը մյուսի ետևից պարտություններ է կրում։ Մոտենալով հերթական շախմատի տախտակին նա որոշում է մի քանի խաղաքար աննկատ վերցնել տախտակի վրայից և դնել գրպանը։ Նա առանց գնահատելու դիրքը վերցնում է 2x2 չափի հատվածում գտնվող բոլոր վանդակները։  Հարկավոր է հաշվել, թե առավելագույնը որքան որակ կշահեր Օստապ Բենդերը։ Բայց նա պետք է զգույշ լինի, որ հանկարծ չվերցնի իր կամ հակառակորդի արքաները։

Մուտքային տվյալներ

Մուտքում տրված է ութ տող, յուրաքանչյուր տողում՝ ութ ամբողջ թիվ։ Յուրաքանչյուր տողում թվերն իրարից անջատված են ﬔկական բացատով։ Թվերը բացարձակ արժեքով չեն գերազանցում 8-ը։ Հակառակորդի խաղաքարերի արժեքները նշված են դրական թվերով, Օստապինը՝ բացասական։ Այն վանդակները, որոնցում խաղաքարեր չկան, նշված են զրոներով։ Հակառակորդի արքան նշված է 4-ով, Բենդերի արքան՝ -4 -ով։ Երաշխավորվում է, որ մուտքային տվյալներում կա ճիշտ մեկ 4 և ճիշտ մեկ -4 ։

Ելքային տվյալներ

Ելքում պետք է արտածել պահանջվող ﬔծագույն գումարը։

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
5 3 3 8 4 3 3 5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -5 -3 -3 -8 -4 -3 -3 -5
13
Աղբյուրը. Դպրոցական 2019
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue