Միջին խնդիր

Տրված է N հատ բնական թվերի հաջորդականություն։ Յուրաքանչյուր քայլի թույլատրվում է ընտրել որևէ երկու հարևան թվեր և դրանք փոխարինել իրենց կիսագումարի ամբողջ մասով։ N-1 քայլ կատարելուց հետո կմնա մեկ թիվ։ Պետք է գրել ծրագիր, պարզելու համար վերջում մնացած թվի առավելագույն հնարավոր արժեքը։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է N-ը (1 ≤ N ≤ 200)։ Երկրորդ տողում տրված են իրարից մեկական բացատանիշով անջատված N բնական թվեր, որոնք չեն գերազանցում -ը։

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել մեկ թիվ։ Մեծագույն թիվը, որ հնարավոր է ստանալ նկարագրված գործողությունը N-1 անգամ կատարելուց հետո։

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 0. Օրինակը (0 միավոր)
  • Ենթախնդիր 1. Հաջորդականությունը կազմված է միայն 1-երից և 2-ներից (6 միավոր)
  • Ենթախնդիր 2. N < 10 (30 միավոր)
  • Ենթախնդիր 3. Լրացուցիչ սահմանափակումներ չկան (64 միավոր)։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
4 2 5 4 7
5

Բացատրություն

5 կարելի է ստանալ, օրինակ, եթե նկարագրված գործողությունը կիրառենք հերթով՝ սկզբում 2 և 5 թվերի վրա, կստանանք 3, հետո այդ 3-ի և 4-ի վրա, կրկին կունենանք 3, և վերջում 3 և 7 թվերից կստանանք 5:
 
Աղբյուրը՝ Հանրապետական 2022
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue