Փոխադարձաբար պարզ բաժանարարներ

Տրված են N և M բնական թվերը։ Պետք է հաշվել, թե M հատ թվերի քանի իրարից տարբեր հավաքածուներ գոյություն ունեն այնպիսիք, որոնցում թվերը զույգ առ զույգ փոխադարձաբար պարզ են և բոլորն էլ N-ի բաժանարար են։ Հավաքածուում թվերի հերթականությունը կարևոր չէ, այսինքն {1, 1, 2}{1, 2, 1} և {2, 1, 1} հավաքածուները համարվում են նույնը։

Մուտքային տվյալներ

Մուտքի միակ տողում տրված են 2 բնական թվեր՝ N-ը և M-ը :

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել մեկ թիվ՝ պահանջվող հավաքածուների քանակը։

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
10 3
5
4 2
3

Բացատրություն

Առաջին օրինակում խնդրի պայմաններին բավարարող հավաքածուներն են` {1, 1, 1}, {1, 1, 10}, {1, 1, 5}, {1, 1, 2}, {1, 2, 5}:Երկրորդ օրինակում խնդրի պայմաններին բավարարող հավաքածուներն են` {1, 1}, {2, 1}, {4, 1}:
 
Աղբյուրը՝ Հանրապետական 2021

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue