Կատալան

Տրված կանոնավոր N-անկյուն բազմանկյան (իրար հետ ներքին հատում չունեցող) անկյունագծերը տանելով՝ այն կարելի է տրոհել մասերի: Ձեր խնդիրն է գտնել այն տրոհումների քանակը, որի արդյունքում առաջացած եռանկյունների քանակը ճիշտ К է: Օրինակ, երբ N = 6 և K = 0, կա ընդամենը 4 այդպիսի տրոհում. տե՜ս նկարը:
notion image

Մուտքային և ելքային տվյալներ

Տրված են   -ից ոչ ավել N, K զույգեր։ Ամեն այդպիսի N, K զույգի համար ձեր ծրագիրը պետք է արտածի համապատասխան N-ի և K-ի համար պահանջվող տրոհումների քանակի՝  –ի վրա բաժանելուց ստացված մնացորդը: 1 ≤ N ≤ 300, K ≤ N - 2։ ձեր ծրագիրը պետք է կարդա մինչև 0 0 թեստ հանդիպելը: 0 0 –ի համար պատասխան պետք չէ արտածել:

Օրինակ

Մուտք
Ելք
6 0 5 1 4 1 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 0 0
4 5 0 1 2 5 14 42
Աղբյուրը. Հանրապետական 2015
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue