Անկյունագծային գումար

Քառակուսի մատրիցի անկյունագծային գումար կանվանենք գլխավոր և երկրորդական անկյունագծերի տարրերի գումարը։
Տրված է N × N չափի ամբողջ թվերից կազմած քառակուսի մատրից։ Հարկավոր է հաշվել այդ մատրիցի մեջ ընկած ամենամեծ անկյունագծային գումար ունեցող ենթամատրիցը։ Պետք է տպել այդ գումարը։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է մատրիցի N (1 ≤ N ≤ 400) չափը։ Հաջորդ N տողերից յուրաքանչյուրում տրված են [-10000, 10000] միջակայքի N ամբողջ թվեր։

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել մեկ թիվ՝ մեծագույն անկյունագծային գումարը։

Օրինակ

Մուտք.
Ելք.
2 3 -1 4 6
12
4 0 -1 -2 -13 5 0 6 -2 0 -1 0 -1 0 0 7 0
17
Աղբյուրը՝ Հանրապետական 2021
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue