Հարցումներ հաջորդականության վրա

Տրված է n տարր պարունակող a հաջորդականությունը և S դատարկ բազմությունը։ Պետք է հաջորդականության և բազմության վրա իրականացնել հետևյալ տեսքի q հարցումներ․
 1. S֊ին ավելացնել ind ինդեքսը
 1. S֊ից հեռացնել ind ինդեքսը
 1. S֊ում գտնվող բոլոր i ինդեքսների համար ֊ին ավելացնել x թիվը
 1. արտածել  թիվը

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է բնական թիվ n֊ը ։ Հաջորդ տողում տրված են բացատով անջատված n բնական թվեր՝ ։ Հաջորդ տողում տրված է q բնական թիվը ։ Հաջորդ q տողերում տրված են հարցումները։ Հարցումները տրված են հետևյալ տեսքով․ 1 ind առաջին տեսքի հարցման համար (1 ≤ ind ≤ n)2 ind երկրորդ տեսքի հարցման համար 3 x երրորդ տեսքի հարցման համար  և 4 ind չորրորդ տեսքի հարցման համար ։ Երաշխավորվում է, որ 1 տիպի հարցման դեպքում ind֊ը S֊ում բացակա է, իսկ 2 տեսքի հարցման դեպքում S֊ը պարունակում է ind֊ը։

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել 1֊ական տող ամեն չորրորդ տեսքի հարցման համար ըստ հարցման հերթականության։4 ind հարցման պատասխանը պետք է լինի մինչ այդ կատարված հարցումների արդյունքում ստացվող ֊ի արժեքը։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
5 1 2 3 4 5 12 1 2 1 4 3 10 2 4 3 2 2 2 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5
1 14 3 14 5

Բացատրություն

Ամենասկբում հաջորդականությունը [1, 2, 3, 4, 5] ֊ն է, իսկ S բազմությունը դատարկ է։
 1. Առաջին հարցումից հետո Sբազմությունը կդառնա {2}
 1. Երկրորդ հարցումից հետո Sբազմությունը կդառնա {2, 4}
 1. Երրորդ հարցումից հետո a հաջորդականությունը կդառնա [1, 12, 3, 14, 5]
 1. Չորրորդ հարցումից հետո Sբազմությունը կդառնա {2}
 1. Հինգերորդ հարցումից հետո a հաջորդականությունը կդառնա [1, 14, 3, 14, 5]
 1. Վեցերորդ հարցումից հետո Sբազմությունը կդառնա դատարկ
 1. Յոթերորդ հարցումից a հաջորդականությունը չի փոխվի, քանի որ S բազմությունը դատարկ է։
Հաջորդ հարցումները պարզապես արտածում են նշված ինդքսում գրված տարրերը առանձին տողերի վրա։

Ենթախնդիրներ

 • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) Օրինակները,
 • Ենթախնդիր 1 (17 միավոր) 1 տեսքի հարցումներն ավելի շուտ են հանդիպում, քան 2 տեսքի հարցումները, որոնք ավելի շուտ են հանդիպում, քան 3 տեսքի հարցումները, որոնք ավելի շուտ են հանդիպում քան 4 տեսքի հարցումները։
 • Ենթախնդիր 2 (23 միավոր) 
 • Ենթախնդիր 3 (60 միավոր) :

Constraints

Time limit: 5 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in